06-12098981 algemeen@cdgf.nl

Update Covid

Optredens Corien de Groot Foundation hervat. Vooral de ouderen hebben tijdens de coronatijd contacten moeten missen. Vandaar dat de Corien de Groot Foundation, nu het weer kan, de optredens op gepaste wijze wil hervatten. Dat doet ze in samenwerking met de deelnemende...

Oproep voor Vrijwilligers Corien de Groot Foundation

Wie vindt het leuk regelmatig betrokken te zijn bij optredens voor ouderen en mee te helpen deze feestelijke bijeenkomsten op locatie in goede banen te leiden? Dan is je hulp graag gewenst. De Corien de Groot Foundation is een Stichting die het mogelijk maakt cliënten...

VEGRO onze ruimhartige hoofdsponsor

Ook Vegro expertisecentrum  bedacht ons met een gift en wel zodanig dat wij voorlopig onbezorgd kunnen doorgaan met ons werk voor ‘onze senioren’. Dat betekent dat wij voor 2022 in elk geval ‘zingend’ en ‘plezier makend’ door kunnen gaan. Dus de bloemetjes buiten...

Uitreiking waardecheque door Favendo

  Het doel van Favendo Stichting Favendo wil zoveel mogelijk geld doneren aan goede doelen met een ANBI certificaat en/of het CBF Erkend Goed Doel Logo. Het bedrijf Jaytex Products BV stelt jaarlijks een deel van haar winst ter beschikking aan Favendo om dit aan...

Uitreiking Cheque Vegro

Deze cheque werd uitgereikt door het personeel van de Vegro. Het bedrag van € 102,75 werd opgehaald bij de kerstveiling van het personeel.