06-12098981 algemeen@cdgf.nl

Wilt u ons financieel ondersteunen?

U kunt een bijdrage leveren door een bedrag te storten op de Corien de Groot Foundation.
Bankrekening: NL26RABO0105870722
Of vriend worden van de Foundation door elk jaar € 50,- te storten op ons bankrekeningnummer.
Bij voorbaat hartelijk dank!